دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به جمع حامیان پیوست

پیرو مکاتبه با دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ونامه شماره: ۳۱۸۴/د/۷۶۳ مورخ:۱۴۰۱/۰/۳۰  آقایان دکتر ایرج صفایی راد،دکترمحمد اسماعیل ابراهیمی،دکتربهروز بیات جهت داوری مقالات وشرکت درکمیته علمی معرفی شدند

دانشگاه پیام نوراستان همدان به جمع حامیان پیوست

پیرو مکاتبه با دانشگاه پیام نور استان همدان ونامه شماره: ۱/۳۱/۷۶۳ مورخ:۱۴۰۱/۳/۰۱  خانم ها دکتراعظم خطیبی و مریم بخشش و آقای دکتر حامد فقیه زاده گرجی جهت داوری مقالات وشرکن درکمیته علمی معرفی شدند

راه اندازی وب سایت همایش

وب سایت همایش راه اندازی گردید علاقه مندان می توانند مقالات خود را از طریق وب سایت جهت داوری ارسال نمایند.

فراخوان جذب کمیته علمی و داوران

دبیرخانه انجمن اقدام به جذب کمیته علمی همایش از طریق نامه نگاری بادانشگاه ها وموسسات تحقیقاتی کرده است، همچنین از اساتید، اعضای هییت علمی حقیقی، ودانشجویان دکتری دعوت به همکاری افتخاری میگردد علاقه مندان از مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ مهلت دارند تا روزمه وسوابق را جهت بررسی ارسال نماییند. شروع فراخوان جذب کمیته علمی وداروان […]

انواع پذیرش مقالات در همایش (پژوهشی / تحلیلی / مروری)

با عنایت به مصوبات شورای راهبردی همایش و بنا بر تصمیم کمیته علمی ، مقالات در قالب های ذیل که در راستای محورهای کنفرانس باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت: ۱٫ مقالات علمی-پژوهشی ۲٫ مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی ۳٫ مقالات علمی-ترویجی (مروری) ۴٫ طرح های تحقیقاتی ۵٫ مطالعات […]