کدمرسولات پستی پژوهشگران

مجموعه مقالات همایش

لینک آنلاین مقالات

لیست مقالات پذیرفته شده وتکمیل شده برای دریافت مدارک

راهنمای مقالات پذیرفته شده

ارسال فایل پوستر مقالات پذیرش شده و فایل مقالات سخنرانی شده جهت دریافت گواهینامه الزامی می باشد.

فایل های خود را به همراه شناسه مقاله به ایمیل: d.bualisina@gmail.com ارسال نمایید.

پژوهشگرانی که هنوز آدرس پستی وکدپستی خود را درپنل کاربری تکمیل نکرده اندهرچه سریعترآدرس پستی خود را حتمادرج نمایند.

اطلاعیه های مهم

مدارک پژوهشگران در مورخ ۱۰شهریور از مبدا همدان به آدرسی که در پنل کاربری درج کرده اند پست میگردد.

<<ارسال فایل پوستر مقالات پذیرش شده و فایل مقالات سخنرانی شده جهت دریافت گواهینامه الزامی می باشد>>

 مهلت ارسال مقالات به پایان رسید

نتایج داوری مقالات در پنل شرکت کنندگان قسمت وضعیت مقاله قابل مشاهده است.

آخرین مهلت ارسال فایل مقالات که توسط داوران اصلاحات نیاز داشتند: ۷مرداد۱۴۰۱

آخرین مهلت ارسال فایل مقالات پوستری: ۷مرداد۱۴۰۱

آخرین مهلت ارسال فایل مقالات سخنرانی(آفلاین): ۷مرداد۱۴۰۱

فایل های خود را به همراه شناسه مقاله به ایمیل: d.bualisina@gmail.com ارسال نمایید.

عدم ارسال موارد خواسته شده تا۷ مرداد به منزله حذف وانصراف از همایش تلقی میگردد.

زمان برگزاری: پنجشنبه ۲۷مرداد۱۴۰۱

دستری سریع

پوسترهمایش

تماس باما

شرکت درهمایش وارسال مقاله برای عموم رایگان می باشد.

زمان پاسخگویی همه روز به جز روزهای تعطیل ۹:۳۰الی ۱۴

تلفن:۰۸۱۳۲۵۱۲۱۱۸/ ۰۸۱۳۲۵۱۲۱۱۷

داخلی۱۲۴

واتس آپ: ۰۹۱۸۴۴۲۱۲۸۱

زمان پاسخگویی پیام متنی واتس آپ: ۱۰صبح الی ۱۴

 

نمایه سازی مقالات در پایگاه سیویلیکا

تمامی مقالات پذیرفته شده در پایگاه سیویلیکا نمایه خواهندشد.